اتاق تاریک
اتاق تاریک
زندگی مشترک فرهاد و هاله وارد فصل جدیدی می شود و تغییراتی را برایشان به وجود می آورد. تغییراتی که سرآغاز مواجهه شان با مسائل جدیدی است و درگیری های متفاوتی را رقم می زند.
کارگردان: ‏سید روح الله حجازی
فیلمنامه: ‏سید روح الله حجازی
بازیگران و عوامل اصلی
فیلم اتاق تاریک در جشنواره فجر 96