ماهورا
ماهورا
طبق رسمی که در یک روستای مرزی وجود زیباترین دختر روستا به عنوان عروس هور انتخاب می‌شود و بابد یک روز در هفته خود را به آب هور بسپارد تا این رود پرخروش و پربار شود. ماهورا داستان دختری به همین نام را روایت می‌کند که عروس هور است اما توسط سمور قاچاقچی دزدیده می‌شود.
کارگردان: حمید زرگرنژاد
فیلمنامه: حمید زرگرنژاد
بازیگران و عوامل اصلی
فیلم ماهورا در جشنواره فجر 96