کار کثیف
کار کثیف
کار کثیف فیلمی اجتماعی درباره کار و مهاجرت که بخش هایی از آن در ایران و بخش هایی در ترکیه فیلمبرداری شده است.
کارگردان: خسرو معصومی
فیلمنامه: خسرو معصومی
بازیگران و عوامل اصلی
سایر فیلم‌های خسرو معصومی در فیلیمو
فیلم کار کثیف در جشنواره فجر 96