سو تفاهم
سو تفاهم
یک گروگان گیری واقعیت می‌تواند باشد یا سوء تفاهم؟ شاید هم گروگان گیری واقعی با گذشت زمان به سوء تفاهم تبدیل شود.
کارگردان: احمدرضا معتمدی
فیلمنامه: احمدرضا معتمدی
بازیگران و عوامل اصلی
سایر فیلم‌های احمدرضا معتمدی در فیلیمو
فیلم سو تفاهم در جشنواره فجر 96