متری شیش و نیم
متری شیش و نیم
« متری شیش و نیم » هم مانند کار قبلی سعید روستایی « ابد و یک روز » در حوزه مواد مخدر است و به نوعی ادامه همان کار محسوب می شود گرچه تفاوت هایی دارد. نکته جالب این فیلم بهره گیری از هنرورانی است که در دنیای واقعی هم کارتن خواب هستند. در این فیلم هم مانند فیلم ابد و یک روز درگیری های یک خانواده و مشکلاتی که برایشان به وجود می آید را می بینیم و به نوعی ادامه فیلم قبلی و پر سر و صدا سعید روستایی است.
کارگردان: سعید روستایی
بازیگران و عوامل اصلی
سایر فیلم‌های سعید روستایی در فیلیمو
فیلم متری شیش و نیم در جشنواره فیلم فجر 1397