بهترین‌های فیلم‌نامه‌ها
امسال(1397)
?
نامشخص
نامشخص
اختتامیه جشنواره فجر و اعلام برندگان دوره 37‌ام،در تاریخ 22 بهمن برگزار خواهد شد.
1396
کامبوزیا پرتوی
برای فیلمنامه فیلم کامیون
کامیون
کامبوزیا پرتوی
برای فیلمنامه فیلم کامیون
1395
کامبوزیا پرتوی
برای فیلمنامه فیلم فراری
فراری
کامبوزیا پرتوی
برای فیلمنامه فیلم فراری
1394
سعید روستایی
برای فیلمنامه فیلم ابد و یک روز
سعید روستایی
برای فیلمنامه فیلم ابد و یک روز
تماشا کنید
1393
رویا محقق
برای فیلمنامه فیلم دوران عاشقی
رویا محقق
برای فیلمنامه فیلم دوران عاشقی
تماشا کنید
1391
بهنام بهزادی
برای فیلمنامه فیلم قاعده تصادف
قاعده تصادف
بهنام بهزادی
برای فیلمنامه فیلم قاعده تصادف
1388
شهرام اسدی
برای فیلمنامه فیلم شب واقعه
شهرام اسدی
برای فیلمنامه فیلم شب واقعه
تماشا کنید
1388
همایون شهنواز
برای فیلمنامه فیلم شب واقعه
همایون شهنواز
برای فیلمنامه فیلم شب واقعه
تماشا کنید
1387
ابوالحسن داودی
برای فیلمنامه فیلم زادبوم
زادبوم
ابوالحسن داودی
برای فیلمنامه فیلم زادبوم
1385
محسن عبدالوهاب
برای فیلمنامه فیلم خون بازی
خون بازی
محسن عبدالوهاب
برای فیلمنامه فیلم خون بازی
1383
کامبوزیا پرتوی
برای فیلمنامه فیلم کافه ترانزیت
کافه ترانزیت
کامبوزیا پرتوی
برای فیلمنامه فیلم کافه ترانزیت
1381
پرویز شهبازی
برای فیلمنامه فیلم نفس عمیق
نفس عمیق
پرویز شهبازی
برای فیلمنامه فیلم نفس عمیق
1380
کامبوزیا پرتوی
برای فیلمنامه فیلم من، ترانه ۱۵ سال دارم
کامبوزیا پرتوی
برای فیلمنامه فیلم من، ترانه ۱۵ سال دارم
تماشا کنید
1379
بهرام بیضایی
برای فیلمنامه فیلم سگ کشی
سگ کشی
بهرام بیضایی
برای فیلمنامه فیلم سگ کشی
1378
خسرو سینایی
برای فیلمنامه فیلم عروس آتش
عروس آتش
خسرو سینایی
برای فیلمنامه فیلم عروس آتش
1370
حسن قلی زاده
برای فیلمنامه فیلم خانه خلوت
خانه خلوت
حسن قلی زاده
برای فیلمنامه فیلم خانه خلوت
1369
یدالله صمدی
برای فیلمنامه فیلم آپارتمان شماره ۱۳
آپارتمان شماره ۱۳
یدالله صمدی
برای فیلمنامه فیلم آپارتمان شماره ۱۳
1366
برنده نداشت
برای فیلمنامه فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای فیلمنامه فیلم برنده نداشت
1365
مسعود جعفری جوزانی
برای فیلمنامه فیلم شیر سنگی
شیر سنگی
مسعود جعفری جوزانی
برای فیلمنامه فیلم شیر سنگی
1363
برنده نداشت
برای فیلمنامه فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای فیلمنامه فیلم برنده نداشت
1362
ابراهیم مکی
برای فیلمنامه فیلم جایزه
جایزه
ابراهیم مکی
برای فیلمنامه فیلم جایزه
1361
برنده نداشت
برای فیلمنامه فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای فیلمنامه فیلم برنده نداشت