بهترین‌های نقش اول مرد
1396
امیر جدیدی
برای بازی در فیلم عرق سرد
عرق سرد
امیر جدیدی
برای بازی در فیلم عرق سرد
1396
امیر جدیدی
برای بازی در فیلم تنگه ابوقریب
تنگه ابوقریب
امیر جدیدی
برای بازی در فیلم تنگه ابوقریب
1381
حبیب رضایی
برای بازی در فیلم اینجا چراغی روشن است
اینجا چراغی روشن است
حبیب رضایی
برای بازی در فیلم اینجا چراغی روشن است
1379
1364
هادی اسلامی
برای بازی در فیلم اتوبوس
اتوبوس
هادی اسلامی
برای بازی در فیلم اتوبوس
1362
حسین پرورش
برای بازی در فیلم نقطه ضعف
نقطه ضعف
حسین پرورش
برای بازی در فیلم نقطه ضعف
1361
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت