بهترین‌های نقش اول مرد
امسال(1397)
?
نامشخص
نامشخص
اختتامیه جشنواره فجر و اعلام برندگان دوره 37‌ام،در تاریخ 22 بهمن برگزار خواهد شد.
1379
حسین عابدینی
برای بازی در فیلم باران
باران
حسین عابدینی
برای بازی در فیلم باران
1362
حسین پرورش
برای بازی در فیلم نقطه ضعف
نقطه ضعف
حسین پرورش
برای بازی در فیلم نقطه ضعف
1361
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت